طول سیم: حدود 120 سانتی‌متر؛ ‌

فاصله بین دو الکترود: 2 سانتی‌متر؛ ‌

اتصال: استاندارد 5 پین باز؛ ‌

کاربرد: ثبت سیگنال الکتریکی از عضله در نواحی‌ای که فاصله بین الکترودهای اکتیو و رفرنس 2 سانتی‌متر باشد؛ ‌

سایر توضیحات: ارائه همراه با مچ بند Velcro و پد نمدی.پیک آپ 2 سانتی‌ متری EMG Recording Bar Electrode

  • کد کالا: EMPCK02
  • موجودی: 2 تا 3 روز آینده